Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto Kiếm Khách nâng cấp phiên bản v1.0.0.2

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi boss địa cung
- Thêm hđ chiến trường liên sv, nhiệm vụ gia tộc
- Thêm tùy chọn nhận exp và bạc lưu trữ trong phó bản.
Vieauto kính báo!

Bình luận