Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto Vạn Kiếm nâng cấp phiên bản v1.0.0.3

Thông tin cập nhật

- Thêm hoạt động train X2,rương bạch mãng,lãnh địa.
- Thêm tùy chọn ăn x2 exp khi train.
- Sửa lỗi không nhận quà trong Võ lâm đấu.
Vieauto kính báo!

Bình luận