Auto Thần Tiên Kiếp nâng cấp phiên bản v1.0.6.4

Thông tin cập nhật
- Thêm tùy chọn cho boss Bí Cảnh.
- Thêm tùy chọn cho hoạt động Công Thành. 
- Bổ sung nhiệm vụ ngày Chư Tiên Lục Giới.


Vieauto kính báo!

 

Bình luận