Auto Sở Kiều nâng cấp phiên bản v1.0.2.6

Thông tin cập nhật

- Thêm chức năng đoạt tiệm (Tích hợp vào chức năng Bang hội).
- Bổ sung tùy chọn PK cho các hoạt động Boss Thế giới, Hộ tống X2.
- Thêm tùy chọn cướp tiêu Hộ Tống X2.
- Thêm tiện ích tùy chọn Tắt âm thanh  và ẩn hiêu ứng hình ảnh.
- Thêm tiện ích Đổ xúc xắc ở hoạt động Cực Lạc Các.
- Thêm tiện ích Nhận exp trở về.
- Thêm tiện ích tư động  Xung huyệt Kinh mạch (không tự động xung mạch).
- Sửa lỗi  Load lại game khi mở bản đồ bị lỗi.
- Sửa lỗi bị treo máy khi treo qua đêm.
Vieauto kính báo!

Bình luận