Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.2

Thông tin cập nhật

- Sửa lỗi không đánh boss thủ lĩnh trong 1 số trường hợp

 

 

Link:https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!

Bình luận