Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.

Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.9

Thông tin cập nhật
- Sửa lỗi không di chuyển đến bãi train quái ở map Núi Côn Lôn và Quang Minh Đỉnh.


Link:https://goo.gl/ssZ3pq
Vieauto kính báo!