• auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1076

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.6

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi khi đi pb tổ đội.   Link tải:http://bit.ly/2wRfoUtVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1075

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.5

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi boss cao thủ võ lâm.   Link tải:http://bit.ly/2wRfoUtVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1074

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.4

  Thông tin cập nhật - Bổ sung lại hoạt động Trục Lộc Cửu Châu. Link tải:http://bit.ly/2wRfoUtVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1073

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.3

  Thông tin cập nhật: - Thêm hoạt động Tỷ Võ - Sửa lỗi không tham gia một số hoạt động - Sửa lỗi một số chức năng khác. Tải ngay:http://vieauto.com/download/7-Auto+VLTKWeb.htmlVieauto kính báo ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1072

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.2

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi không đánh boss thủ lĩnh trong 1 số trường hợp     Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1071

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.1

  Thông tin cập nhật - Thêm tùy chọn ưu tiên đánh boss trong hoạt động danh tướng. - Sửa một số lỗi nhỏ khác. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1070

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.7.0

  Thông tin cập nhật: - Nâng cấp hoạt động bảo tàng viêm đế và biện kinh tầm bảo nhặt rương chính xác hơn. - Thêm nhặt rương vào hoạt động Bảo vệ biện kinh.   Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1069

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.9

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi không di chuyển đến bãi train quái ở map Núi Côn Lôn và Quang Minh Đỉnh. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1068

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.8

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi không di chuyển khi train quái. - Sửa lỗi  vẫn tham gia tầm bảo khi đã nhặt đủ rương. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVIEAUTO kính báo!   ...

 • auto-vltk-web-nang-cap-phien-ban-v1066

  Auto VLTK Web nâng cấp phiên bản v1.0.6.6

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi chạy sai boss cao thủ võ lâm.- Thêm hoạt động trục lộc cửu châu và luận kiếm. Link:https://goo.gl/ssZ3pqVieauto kính báo! ...