Analytics cannot be run on this browser since Javascript is not enabled.
 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1140

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.0

    Thông tin cập nhật:- Sữa lỗi không nhận License Gia tộc Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1039

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.9

    Thông tin cập nhật:- Chỉnh sửa lỗi treo boss địa cung mà chọn boss luân hồi điện thì không đánh được. - F2 để dừng auto khi chat để tránh treo auto. Link: http://vieauto.com/san-pham.html Vieauto kính báo!   ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1035

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  Thông tin cập nhật  - Fix nhặt trang bị - tiền Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-v1034

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản V1.0.3.4

  Thông tin cập nhật:   -Fix luyện trang bị khi túi đầy lúc đang đánh Boss Link: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo!   ...

 • auto-ntgh-version-cap-nhat-phien-ban-1033-26052017

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  Thông tin cập nhật:- Cập nhật menu copy tên bang hội Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-nhat-thong-giang-ho-nang-cap-phien-ban-1032-24052017

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.2

  Thông tin cập nhật - Fix check license khi nhấn F3 - Sai tên Boss Đà La Đại Đạo - Tần Vương Vieauto kính báo Link Auto : http://vieauto.com/san-pham.html ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1031-23052017

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.1

  Thông tin nâng cấp:  - Cập nhật boss Luân Hồi Điện  2- Fix- nâng cấp các chức năng boss Link: Tải ngayVieauto kính báo ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1028-11052017

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.8

  Thông tin cập nhật- Cập nhật Boss Luân Hồi Điện - CS1 CS2. Link hướng dẫn: https://goo.gl/z2yWcnVieauto kính báo! ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1026

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.6

  Thông tin nâng cấp - Cập nhật luyện tháp tầng 15.- Tùy chỉnh luyện trang bị khi đầy túi lúc đánh Boss. Vieauto kính báo! ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1023

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.2.3

  Thông tin nâng cấp- Săn boss Tần Vương Địa Cung- Tùy chọn hồi sinh.- Tự chuyển kênh. ✨Link:https://goo.gl/nntwcb Vieauto kính báo ...