• ho-tro-chuyen-doi-license-sau-khi-game-ntgh-dong-cua

  Hỗ trợ chuyển đổi license sau khi game NTGH đóng cửa

  Hỗ trợ chuyển đổi license cho auto NTGH khi mua với thời hạn 365 ngày sau khi game NTGH đóng cửa Khi mua Auto game khác với thời hạn 365 ngày, bạn sẽ được cộng lại thời gian dư ở Auto NTGH- Ví dụ: Mua License NTGH 1 năm sử dụng 6 tháng. Còn 6 tháng. Khi mua ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1144

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.4

  Thông tin cập nhật: - Thêm chức năng đi boss gia tộc. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1143

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.3

  Thông tin cập nhật:- Chỉnh sửa chức năng đi boss tế đàn. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1142

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.2

    Thông tin cập nhật - Thêm chức năng đi boss tế đàn. - Đi đến đánh boss khi còn sống hoặc sắp xuất hiện trong vòng 20s. Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVIEAUTO kính báo ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1141

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.1

  Thông tin cập nhật: - Sửa lỗi không đánh boss luân hồi điện 2. - Sửa danh sách boss luân hồi điện 2.   Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1140

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.1.4.0

    Thông tin cập nhật:- Sữa lỗi không nhận License Gia tộc Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo!   ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1039

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.9

    Thông tin cập nhật:- Chỉnh sửa lỗi treo boss địa cung mà chọn boss luân hồi điện thì không đánh được. - F2 để dừng auto khi chat để tránh treo auto. Link: http://vieauto.com/san-pham.html Vieauto kính báo!   ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-1035

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.5

  Thông tin cập nhật  - Fix nhặt trang bị - tiền Link:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-ntgh-nang-cap-phien-ban-v1034

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản V1.0.3.4

  Thông tin cập nhật:   -Fix luyện trang bị khi túi đầy lúc đang đánh Boss Link: https://goo.gl/FSGan1Vieauto kính báo!   ...

 • auto-ntgh-version-cap-nhat-phien-ban-1033-26052017

  Auto NTGH nâng cấp phiên bản 1.0.3.3

  Thông tin cập nhật:- Cập nhật menu copy tên bang hội Link: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...