• auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1126

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.6

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi nhiệm vụ chính tuyến. Vieauto kính báo! ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1125

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.5

  Thông tin nâng cấp - Sửa lỗi nhận phúc lợi và hư không ảo trận. Vieauto kính báo! ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1124

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.4

  Thông tin cập nhât: - Sửa lỗi không hiển thị săn hồn Tải ngay:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1123

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.3

  Thông tin cập nhât- Thêm hoạt động boss thiên cung. Tải ngay:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1122

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.2

  Thông tin cập nhât - Sửa lỗi không hiển thị boss thiên cung.- Thêm hoạt động boss bang. Tải ngay:http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1121

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.1

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi hoạt động cùng chạy - Sửa lỗi siêu boss out mà không nhặt đồ. Tải ngay: http://vieauto.com/san-pham.htmlVieauto kính báo! ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1120

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.2.0

  Thông tin cập nhật- Sửa lỗi pb treo máy  . - Thêm tùy chọn bãi quái trong pb treo máy. - Chỉnh sửa hoạt động đào bảo và nhận phúc lợi. Linhk:https://goo.gl/Kt8WuDVIEAUTO kính báo ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1119

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.9

  Thông tin cập nhật- Chỉnh sửa hoạt động Phe chiến liên server và Tranh bá liên server.- Tăng thời gian hoạt động boss thế giới lên 60 phút.- Sửa lỗi đứng im ở u minh cung tầng 1.- Thêm tùy chọn đi cả 2 kênh trong boss trùng thiên.- Sửa lỗi không nhặt rương hoạt ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1118

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.8

  Thông tin cập nhật: - Chỉnh sửa hoạt động Phe chiến liên serve. - Tăng thời gian hoạt động boss thế giới lên  30 phút. - Sửa lỗi không nhặt đồ ở phó bản nhóm u minh cung. - Thêm tùy chọn thời gian chờ ở hoạt động siêu boss. Linhk:https://goo.gl/Kt8WuDVIEAUTO kính báo   ...

 • auto-huyet-kiem-nang-cap-phien-ban-v1117

  Auto Huyết Kiếm nâng cấp phiên bản v1.1.1.7

    Thông tin cập nhật - Thêm hoạt động Rương Thiên Giáng. - Thêm chọn kênh trong hoạt động đánh boss trùng thiên.Linhk:https://goo.gl/Kt8WuDVIEAUTO kính báo   ...