• auto-mudts-nang-cap-phien-ban-1073

  Auto MUDTS nấng cấp phiên bản 1.0.7.3

  Thông tin cập nhật - Thay đổi chọn nhân vật login rõ ràng hơn. - Sửa lỗi Boss KVC. - Sửa lỗi Hỗn nguyên lâu. - Sửa lỗi không thiết lập skill. Vieauto kính báo! ...

 • auto-mudts-nang-cap-phien-ban-1071

  Auto MUDTS nấng cấp phiên bản 1.0.7.1

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi bị treo boss. - Sửa lỗi thần luyện. - Bổ sung boss Trung lập.   Vieauto kính báo! ...

 • auto-mudts-nang-cap-phien-ban-1070

  Auto MUDTS nấng cấp phiên bản 1.0.7.0

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi boss khu vui chơi. - Sửa lỗi bỏ check nhưng vẫn hoạt động. - Sửa lỗi không check con boss nào nhưng auto vẫn hoạt động. - Sữa lỗi hỗn nguyên lâu. Vieauto kính báo! ...

 • auto-mudts-nang-cap-phien-ban-v1069

  Auto MUDTS nâng cấp phiên bản v1.0.6.9

  Thông tin cập nhật - Sửa lỗi một số trường hợp không đánh boss. - Bổ sung một số boss Luyện Cấp và boss Trung Lập. Tải ngay:http://bit.ly/2i9iNMgVieauto kính báo! ...